Ana Sayfa >  Kişisel Verilerin Korunması > 

Kişisel Verilerin Korunması

Geri Dön
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda yer alan DEMSAŞ tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir:
» Demsaş Dekorasyon Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
(“Şirket” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
» Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
» Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
» Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi, • Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası, amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket’imiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda yüz yüze, bayilerimiz, mağazalarımız, elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanalıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

KVKK Başvuru Formu

adresinde bulunan KVKK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ana Sayfa >  Kişisel Verilerin Korunması > 

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda yer alan DEMSAŞ tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir:
» Demsaş Dekorasyon Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
(“Şirket” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
» Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
» Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
» Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi, • Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası, amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket’imiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda yüz yüze, bayilerimiz, mağazalarımız, elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanalıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

KVKK Başvuru Formu

adresinde bulunan KVKK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ana Sayfa >  Kişisel Verilerin Korunması > 

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda yer alan DEMSAŞ tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir:
» Demsaş Dekorasyon Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
(“Şirket” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
» Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
» Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
» Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi, • Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası, amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket’imiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda yüz yüze, bayilerimiz, mağazalarımız, elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanalıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

KVKK Başvuru Formu

adresinde bulunan KVKK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ana Sayfa >  Kişisel Verilerin Korunması > 

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda yer alan DEMSAŞ tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir:
» Demsaş Dekorasyon Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
(“Şirket” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
» Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
» Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
» Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
» Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi, • Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası, amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket’imiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda yüz yüze, bayilerimiz, mağazalarımız, elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanalıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

KVKK Başvuru Formu

adresinde bulunan KVKK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.